Onze werkmakelaars

Werkmakelaars

Wij hebben talent voor het vinden van de juiste mensen. Onze werkmakelaars koppelen mensen met een vraag om werk aan werkgevers.

Ingrid

Ingridwerkmakelaar

Vaak worden werkgevers aangenaam verrast door werktalent. Belt of mailt u mij als u werktalent zoekt binnen de industrie, logistiek of transport.

Martijn

Martijnwerkmakelaar

Ik merk elke dag hoe graag onze werktalenten aan de slag willen. Ik ben dankbaar dat ik daar een professionele bijdrage aan kan leveren.
Erol

Erolwerkmakelaar

Werk maken van werktalent. Daar ondersteun ik graag bij. Belt of mailt u mij voor werktalent binnen uw organisatie: 0570-856700.
Renate

RenateWerkmakelaar

Wie door ons laat zoeken zal veel talent vinden! Contact mij als u werktalent zoekt  voor de administratie en zakelijke dienstverlening: 0570-856700
Dick

DickWerkmakelaar

Als jobcoach zorg ik voor een goede begeleiding van zowel het werktalent als werkgever. Contact mij voor  inwerken en begeleiding op de werkvloer.

Natasja

NatasjaWerkmakelaar

Als werkmakelaar kijk ik mee naar mogelijkheden voor werk op basis van kwaliteiten, capaciteiten, kennis en ervaring afgezet tegen de huidige arbeidsmarkt.

Froukje

FroukjeWerkmakelaar

Wij hebben talent voor het vinden van de juiste mensen. Belt of mailt u mij voor werktalent binnen de bouw, techniek, groen en productie: 0570-856798
Marjorie

MarjorieWerkmakelaar

Als erkend loopbaanprofessional adviseer ik bij Outplacement de werkgever en begeleidt de werknemer naar een nieuwe werktoekomst.

Arjan

ArjanWerkmakelaar

Via het project “Chronisch Ziek” ondersteun ik samen met een ervaringsdeskundige bij het mogelijk maken van werk(hervatting).

 

Lies

LiesWerkmakelaar

Het is nooit te laat voor talent! Belt of mailt u mij voor werktalent in de horeca, zorg, onderwijs, leisure, detailhandel en overheid.
Daniel

DanielWerkmakelaar

Aan de hand van uw vacature vind ik het werktalent voor uw organisatie. Geef ons het gewenste profiel door en wij stellen enkele geschikte sollicitanten aan u voor.

In Deventer Werktalent werken gemeente en Sallcon samen om meer mensen met een vraag om werk te koppelen aan werkgevers. Met deze krachtenbundeling zorgen we voor duurzame verbindingen.

Onze werkwijze

Onze werkmakelaars adviseren en ondersteunen bij vraag en aanbod van personeel.

Werktalent

Werkzoekend? Maak werk van je talent met Deventer Werktalent

Werkgever

Werk met talenten samen met Deventer Werktalent.

Organisatie

Verbeter duurzaam de arbeidsproductiviteit in uw organisatie.

Participatie van talent

Want iedereen heeft werktalent en wil werk maken van dit talent.

Laat u aangenaam verrassen door werktalent

Het is nooit te laat voor talent, wie door ons laat zoeken zal veel talent vinden