Arrangementen voor werkgevers beschikbaar

foto-ezinedriehoeksverhouding-juni2014

Voor de uitvoering van het Sectorplan kreeg Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe dit voorjaar vijf miljoen euro. Voor elke werkgever zijn er vier verschillende arrangementen beschikbaar voor jonge starters (werkleerplekken en de Startersbeurs), voor zittende werknemers (Mobiliteitsvoucher) en voor oudere werknemers (Scholingsvoucher). Voor jongeren met een werkloosheidsuitkering is er extra begeleiding vanuit het UWV mogelijk.

 

Matches jongeren en (leer)banen

Eén van de doelen is dat in april 2015 525 jongeren een BBL-plek hebben (BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg: werken en leren in het mbo, red.). Letterlijk meer sámen werken maken van werk dus, om de juiste jongeren te koppelen aan de vacatures. De vacatures in de regio zijn in beeld. Nu wordt keihard gewerkt aan de juiste matches tussen (leer)banen en jongeren. De uitvoering van het Sectorplan Samen werk maken van werk is op stoom!

Voucher vergoeding loonkosten

Het bedrijfsleven heeft absoluut interesse. Niet voor niets, onderstreept werkmakelaar Renate. “We hebben werkgevers en jongeren echt iets te bieden.” Werkgevers die een ervaren werknemer vrijmaken voor de begeleiding van maximaal vijf jonge BBL’ers, krijgen van de regio maximaal twee jaar 20 procent van de loonkosten vergoed (gebaseerd op het wettelijk minimumloon met een maximum van 500 euro).

 

Belangrijk bij het maken van de koppeling tussen vacature en jongere is wel dat het léren voorop moet staan. Werkgevers moeten dus wel een leermeester vrijmaken. Ook investeren dus, in hun werknemers van de toekomst. Naar verwachting zal het aantal plaatsingen deze zomer en komend najaar flink stijgen. “We gaan geplaatste jongeren inzetten als ambassadeurs”, meldt Renate.

Heeft u interesse in een voucher? Werkmakelaar Renate vertelt u graag meer.

 

Lees meer in het ezine “driehoeksverhouding” van de regio Stedendriehoek