Werkgevers kunnen profiteren van BBL-arrangement

Werkgevers en werknemers

Werkgevers kunnen tot eind 2016 nieuwe BBL-leerlingen aanmelden en hiermee gebruikmaken van de subsidieregeling tot 15 april 2017. Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt het arrangement voor nieuwe BBL-plekken opnieuw open.

 

Werkgevers in de Stedendriehoek en Noord-Veluwe komen in aanmerking voor een aantrekkelijke loonkostenvergoeding van 20% op de loonkosten gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Hiervoor moeten zij nieuwe BBL-leerlingen aannemen en maken zij gebruik van deze subsidieregeling tot 15 april 2017. Het ministerie van SZW heeft arrangement 1 nieuwe BBL-plek opnieuw opengesteld.

 

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Jongeren tot 27 jaar combineren werken en leren. De jongere werkt minimaal 24 uur in de week en gaat één dag(deel) per week naar school. Dat levert gekwalificeerde medewerkers op die precies weten hoe het binnen het bedrijf werkt.

 

Wat zijn de voorwaarden?
• Per BBL-er geldt maximaal 20% loonkostenvergoeding over de loonsom (1.32) van het wettelijk minimumloon.
• De loonkostenvergoeding bedraagt per kalenderjaar 80%, het restant van 20% wordt uitgekeerd aan het einde van het project.
• Trajecten komen voor een loonkostenvergoeding tot 15 april 2017 in aanmerking.
• Boeken en schoolgeld worden niet vergoed.
• De plaatsingsovereenkomst is pas geldig zodra er een versie met handtekening door de administratie is ontvangen.
• De loonkosten worden per kwartaal vergoed na ontvangst van alle bij de plaatsingsovereenkomst behorende documenten (plaatsingsovereenkomst, bevestiging leermeester, leerarbeidsovereenkomst, praktijkovereenkomst en kopie ID).
• Het is niet toegestaan om met arrangementen te dubbelen, zowel onderling als met arrangementen afkomstig uit andere sectorplannen.
• De arrangementen uit dit sectorplan kunnen wel gecombineerd worden met de subsidie praktijkleren en eventueel met de scholingsregel van een scholingsfonds dat van toepassing is.

 

Welke actie ondernemen werkgevers om voor deze loonkostenvergoeding in aanmerking te komen?
Als werkgever kunt u dit plaatsingsformulier invullen. Deze kunt u gebruiken voor het aanmelden van nieuwe leerlingen. Het ingevulde formulier stuurt u met de gevraagde bijlagen naar de backoffice van Samen werk maken van werk (backoffice-swvw@visser-visser.nl).

 

Meer informatie?
Alle informatie over het arrangement Nieuwe BBL plekken kunt u vinden op www.samenwerkmakenvanwerk.nl. Natuurlijk kunt u uw vragen ook mailen naar info@samenwerkmakenvanwerk.nl of u kunt mij bellen op 06 – 22 650 244.