Adresgegevens

Bezoekadres

Kamperstraat 40

7418 CB Deventer

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 17.00 uur

Postadres

Postbus 152

7400 AD Deventer

Telefoon

0570-856700

Heeft u een klacht?

Wie een klacht heeft over de dienstverlening van Deventer Werktalent kan terecht bij de onafhankelijk klachtenbehandelaar Frederik Schaafsma. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-2205 8041 of via [email protected]

Mensen kunnen bij de onafhankelijk klachtenbehandelaar terecht met een klacht over het gedrag van medewerkers van Deventer Werktalent. De klachtenbehandelaar probeert samen met de indiener van de klacht en Deventer Werktalent tot een oplossing te komen.

Meer informatie over de onafhankelijke klachtenbehandelaar vindt u op de website van de gemeente Deventer. 

Als de klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgesloten, dan kunt u terecht bij de nationale ombudsman.