Deventer stijgt op prestatieladder Socialer Ondernemen

pso-prestatieladder-socialerondernemen

Gemeente Deventer stijgt op prestatieladder Socialer Ondernemen Mede door de inzet van Sallcon en Deventer Werktalent is de gemeente Deventer naar trede 3 gestegen van de prestatieladder Socialer Ondernemer. Daarmee behoort de gemeente tot de koplopers op dit gebied.

Bijdrage Sallcon en Deventer Werktalent

De ‘Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) is een landelijk keurmerk voor bedrijven en instellingen die een grote bijdrage leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot werk.  De afgelopen maanden zijn er 15 werkzoekenden met een afstand tot werk uit het bestand gestart bij de gemeente Deventer. Dit heeft een positieve impuls gegeven aan de totale sociale bijdrage om trede 3 te kunnen behalen.

Deventer koploper sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot werk (‘socialer ondernemen’). Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier. De PSO is ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Gemeente Deventer heeft de hoogst mogelijke trede behaald en behoort daarmee tot koploper op het gebied van sociaal ondernemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marc van Zanten, projectleider Social Return van de gemeente Deventer.