Deventer wil veel lager werkloosheidscijfer

werkloosheidscijfer omlaag

De gemeente Deventer, Deventer Werktalent en UWV gaan nog intensiever samenwerken om het aantal werklozen te verminderen en het werkloosheidscijfer omlaag te dringen. De drie partijen combineren hun kennis en netwerken om kansen te creëren voor werkzoekenden.

 

Ze willen de werkloosheid verlagen door het bevorderen van instroom van werkzoekenden op (leerwerk)banen. En door mensen in een vroegtijdig stadium te begeleiden van werk naar werk. Het UWV en Deventer Werktalent werken daar samen intensief aan.

 

Gezamenlijk werkloosheidscijfer Deventer terugdringen
UWV blijft regionaal vanuit Apeldoorn werken, maar biedt in deze samenwerking ook face-to-face diensteverlening aan bij Deventer Werktalent. Marianne Lentz, regiomanager UWV: “In Deventer maakt het niet uit welke ingang werkgever en werkzoekende kiest. We geven de dienstverlening namelijk gezamenlijk vorm. Zo voorkomen we concurrentie tussen doelgroepen en verzilveren we elke kans om iemand aan werk te helpen.” De gezamenlijke aanpak kenmerkt zich door ene proactieve opstelling. Wethouder Jan Jaap Kolkman: “We gaan voor werkzoekenden direct aan de slag met het zoeken van een nieuwe baan, zodat ze niet in een uitkering terechtkomen. Door samen te werken brengen we iedereen optimaal in stelling. Met als doel een veel lager werkloosheidscijfer.”

 

Daarnaast doet team Deventer, bestaande uit de gemeente, Deventer Werktalent en UWV, mee aan de bedrijvencompetitie Deventer Scoort. Daarin zetten medewerkers van bedrijven en instellingen hun netwerk in om iemand die al lang werkloos is of een arbeidshandicap heeft aan een baan te helpen. In 2015 vonden ruim 120 mensen een nieuwe baan via de bedrijvencompetitie.

 

Bron: Gemeente Deventer