ESF projecten

eu-embleem_esf_tekst_project

Met groepsbijeenkomsten, trainingen, e-portfolio en coaching worden deelnemers ondersteund in netwerken en (vrijwilligers)werk zoeken. Het op deze wijze ontwikkelen van talenten wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds.