Frederik Schaafsma onafhankelijk klachtenbehandelaar Werk en Inkomen

Schaafsma1

Wie een klacht heeft over de dienstverlening van de gemeente of Deventer Werktalent op het gebied van Werk en Inkomen kan vanaf 1 december terecht bij een onafhankelijk klachtenbehandelaar. Het college heeft daarvoor Frederik Schaafsma aangesteld.

 

De klachtenbehandelaar probeert samen met de gemeente of Deventer Werktalent en de indiener tot een oplossing van de klacht te komen. Als dat niet lukt, kan de klager terecht bij de nationale ombudsman.

 

Onafhankelijk
De onafhankelijk klachtenbehandelaar is aangesteld omdat uitkeringsgerechtigden een drempel kunnen voelen om een klacht in te dienen. Juist omdat ze sterk afhankelijk zijn van de gemeente, die hun uitkering verstrekt. De onafhankelijk klachtenbehandelaar moet die drempel weghalen.

 

Klacht of bezwaarschrift
Mensen kunnen bij de onafhankelijk klachtenbehandelaar alleen terecht met een klacht over het gedrag van medewerkers. Wie het niet eens is met het besluit van de gemeente of Deventer Werktalent, kan een bezwaarschrift indienen.

 

Frederik Schaafsma
Schaafsma heeft een bureau voor bouwadvies- en management. Zijn bureau is niet verbonden met de gemeente. Schaafsma zet zich al lange tijd in voor de Deventer samenleving, bijvoorbeeld via de Voedselbank Deventer. Hij is  bereikbaar via het telefoonnummer 06 – 22058041 of [email protected]