Gemeente en Deventer Werktalent klaar voor de Participatiewet

foto Jan Jaap Kolkman en Hanneke Engels

Vanaf januari geldt de nieuwe Participatiewet. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk om alle inwoners met een uitkering aan het werk te helpen. Wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jan Jaap Kolkman en beleidsmedewerker Hanneke Engels weten uit eerste hand dat de gemeente goed is voorbereid. Deventer Werktalent is de centrale spil van de nieuwe Participatiewet.

 

Voor de nieuwe aanpak om alle inwoners met een uitkering aan werk te helpen heeft de gemeente Deventer samen met Sallcon, Deventer Werktalent opgericht. Met Deventer Werktalent zullen alle ontwikkelingen in het kader van de nieuwe Participatiewet in Deventer in goede banen worden geleidt. “Wij kijken naar de mogelijkheden en kansen van iedere inwoner in Deventer. We gaan uit van ieders kracht en kwaliteit.”

 

Participatie

De Participatiewet brengt drie regelingen samen. Dat zijn de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong (voor jonggehandicapten). Uitgangspunt daarbij is dat iedereen naar vermogen participeert. “Iedereen die kan werken en vanaf januari een beroep doet op een uitkering, kan bij Deventer Werktalent terecht. Een vraag om uitkering, zien wij als een vraag om werk,” aldus beleidsmedewerker Hanneke Engels.

 

Juiste instrumenten

De samenwerking tussen Sallcon en de gemeente Deventer in Deventer Werktalent heeft voordelen voor alle partijen binnen Deventer. Wethouder Kolkman: “Ten eerste helpen wij inwoners van Deventer om aan het werk te komen. Met de juiste instrumenten geven we ze een steuntje in de rug. Hoe meer werkzoekenden wij kunnen plaatsen, hoe meer budget er overblijft voor re-integratie en voor de doelgroep zelf.”

 

Onze beste ambassadeurs

“De werkgever gaat erop vooruit, omdat wij hem helpen met de juiste match,” vult Engels aan. “Daarnaast kijken we naar andere mogelijkheden voor werkgevers, zoals een loonkostensubsidie. Meer rendement uit werknemers en werkgevers halen, daar gaat het om.” Kolkman is zich er van bewust dat de gemeente er voor moet zorgen dat de ondernemers enthousiast worden. Zij zijn onze beste ambassadeurs.” Zonder werkgevers krijgen wij het niet voor elkaar!”

 

Goede verhoudingen

Volgens Kolkman heeft Deventer als gemeente een voorsprong op andere gemeentes. Ingegeven door de rijksbezuinigingen op werk en inkomen, Wajong en reïntegratie-budgetten is Deventer tijdig op de ontwikkelingen en Participatiewet ingesprongen. Ook de onderlinge verhoudingen tussen de ondernemers binnen Deventer zijn goed. “Wij hebben een goed netwerk van werkgevers die sociaal willen investeren in mensen. En tot slot zijn er tal van goede samenwerkingen die bewijzen welke know-how er allemaal is. Know-how die we kunnen bundelen.” Kolkman en Engels knikken allebei instemmend. “Wij zijn er klaar voor.”