Laatste paar BBL-leerwerkplekken nu nog beschikbaar

students_working

Er zijn nog maar enkele BBL-leerwerkplekken beschikbaar in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Via Samen werk maken van werk krijgen werkgevers een aantrekkelijke korting als ze BBL-leerwerkplekken hebben. Als jongeren de kans krijgen om werken en leren te combineren in een bedrijf, levert dat de werkgever gekwalificeerde medewerkers op die precies weten hoe het er in dat bedrijf aan toe gaat: een goede investering in de kwaliteit van het personeelsbestand.

 

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Jongeren tot 27 jaar combineren werken en leren. De jongere werkt minimaal 24 uur in de week en gaat één dag(deel) per week naar school. De Samenwerkmakenvanwerk-subsidie voor nieuwe BBL-leerwerkplekken is per direct beschikbaar. Het gaat daarbij om een loonkostenvergoeding van 20% op het brutominimumloon en de werkgeverslasten (1.32) voor elke BBL-plek. Voorwaarde is dat de werkgever één van zijn ervaren werknemers (deels) vrij maakt als leermeester. Een efficiënte manier van begeleiden, die er bovendien voor zorgt dat de oudere collega zijn kennis en kunde op tijd overdraagt voordat hij bijvoorbeeld vanwege pensioen het bedrijf verlaat.

 

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 december 2015, mits er nog BBL-plekken beschikbaar zijn, via www.samenwerkmakenvanwerk.nl. Houd voor het aantal beschikbare BBL-plekken de teller op de website in de gaten. Let op: ook de startdata van de bij de BBL behorende leerarbeidsovereenkomst en praktijkovereenkomst moeten voor 1 december 2015 klaar liggen. De vergoeding loopt tot 1 april 2017.