Landelijke Kenniskring Social Return bij Deventer Werktalent

SR

Deventer Werktalent en de gemeente Deventer organiseren donderdag 30 oktober in samenwerking met adviesbureau Interpactum de Landelijke Kenniskring Social Return. Circa veertig functionarissen, allen actief op het gebied van Social Return, zijn aanwezig om onderling kennis te delen en workshops te volgen.

 

Deventer heeft landelijk inmiddels een voorname positie in het (door-)ontwikkelen van een Social Return (SR) beleid. Donderdagmiddag zal Deventer Werktalent het landelijk middelpunt zijn op het gebied van Social Return. Workshops over monitoring, sanctiebeleid, regionale samenwerking en privacy wetgeving zullen centraal staan.

 

Gemeente Deventer en SR
Samen met 13 lokale maatschappelijke en 14 onderwijsinstellingen heeft de gemeente in 2013 de Sociale Pacten afgesloten. Deze zijn gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie voor lokale personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de gemeente ook voor haar eigen organisatie een SR beleid ontwikkeld en is zij begin dit jaar gestegen op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De PSO meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot werk.

 

Wat is Social Return?
Bij Social Return gaat het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. SR draagt bij aan de werkgelegenheid doordat er arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen. Deventer Werktalent en gemeente Deventer werken samen om meer mensen met een afstand tot werk te koppelen aan werkgevers.