Loonwaardemeting geeft inzicht in functioneren medewerker

Marjon Peet - kopie

Marjon Peet is bij Deventer Werktalent één van de gecertificeerde loonwaarde-experts. De loonwaarde wordt gemeten middels het Dariuz-systeem dat hier speciaal voor ontwikkeld is. Hoe dit precies in zijn werk gaat vertelt Marjon.

 

“In opdracht van de gemeente Deventer, die loonkostensubsidie verstrekt, of in opdracht van werkgevers meet ik objectief wat de loonwaarde van de werknemer is op die ene specifieke functie. Als ik een verzoek tot loonwaardemeting krijg dan vullen zowel de werkgever als de werknemer een digitale vragenlijst in”, vertelt Marjon. Hierin staan vragen op het gebied van diverse werknemersvaardigheden die je aan kunt leren (gedragskenmerken), afspraken nakomen bijvoorbeeld of vaardigheden die je minder goed kunt leren (in de persoon gelegen kenmerken), zoals zelfstandigheid en leervermogen. Is de persoon hier goed in, minder goed of helemaal niet goed in.

 

Observatie werknemer
Marjon: “Nadat ik de ingevulde vragenlijsten retour hebt ontvangen plan ik een bedrijfsbezoek in. Tijdens dit bezoek ga ik in gesprek aan met de direct leiding gevende.” De Dariuz-expert kijkt goed naar de verschillende aspecten van de functie. Wat is essentieel, wat verwacht de leidinggevende van de persoon? “Daarna zoom ik in op de werknemer. In welke mate voldoet hij aan de functie? Ik ga vervolgens kort in gesprek met de werknemer. Wat vindt hij of zij zelf van de functie. Wat gaat er goed, wat minder. Ik kijk ook letterlijk op de werkplek mee. Zo beoordeel ik de interactie met bijvoorbeeld de klanten en de collega’s”, geeft Marjon aan.

 

Voordeel werkgever
Met al deze gegevens maakt Marjon een eindrapport. “Hier neem ik ook een advies in mee over de ontwikkeling van de persoon en onderbouw mijn advies. Het grote voordeel voor de werkgever is dat hij na het opstellen van het rapport weet wat de werknemer waard is, maar ook beter weet hoe om te gaan met de medewerker. Hier heeft uiteindelijk de werknemer baat bij.” Vaak meet Marjon één keer in de drie jaar opnieuw de loonwaarde of op verzoek eerder.

 

Contact
Meer weten over loonwaardemeting? Neem contact op met Marjon Peet of bel 0570 – 856 700.