Maak werk van je talent

DeventerWerktalent-werkzoekend-benutjewerktalent-uitsnede

Je woont in de gemeente Deventer en ontvangt een uitkering van de gemeente. Namens de gemeente helpt Deventer Werktalent jou bij het vinden én het houden van werk. Wat kan je goed en wat vind je leuk om te doen? De werkmakelaars van Deventer Werktalent helpen je om jouw talenten te ontdekken en zo een passende baan te vinden.

 

Wat kun je van je werkmakelaar verwachten?

• Je werkmakelaar helpt je om te ontdekken wat jouw talenten zijn.

• Je krijgt advies over solliciteren en ondersteuning bij sollicitaties.

• Je krijgt vacatures waarvan je werkmakelaar vindt dat die bij jou passen .

• Je werkmakelaar verwijst je naar organisaties die je helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk.

• Uitnodigingen voor groepsbijeenkomsten om met elkaar te werken aan het vinden van werk.

• Je werkmakelaar houdt bij of je je aan de bovengenoemde afspraken houdt. Als je je niet aan de afspraken houdt kan dat gevolgen hebben voor je uitkering.

 

Wat verwacht Deventer Werktalent van jou?

We verwachten dat je zelf actief op zoek gaat naar werk. Ook stimuleren we dat je vrijwilligerswerk doet, tot je betaald werk gevonden hebt, Hiermee kan je jouw talenten ontwikkelen en ervaring op doen waardoor je makkelijker werk vindt. Het is belangrijk om je werkmakelaar goed op de hoogte te houden van wat je doet en waar je hulp bij nodig hebt.

 

De afspraken op een rij:

• Je zoekt zelf naar betaald werk.

• Je staat ingeschreven bij het UWV als werkzoekende.

• Je staat ingeschreven bij uitzendbureaus.

• Je solliciteert op passende functies.

• Je werkt mee aan een plan van aanpak om aan het werk te komen.

• Je zorg ervoor dat je je kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert.

• Je bent actief in de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

• Je houdt je werkmakelaar op de hoogte van veranderingen in je situatie.

Download de folder