Meerwaarde van statushouders voor werkgevers

Foto Bob - kopie

Een groeiend aantal Deventer werkgevers bieden statushouders een werkervaringsplek of een dienstverband aan. Bob Gruisinga neemt, als jobcoach van Deventer Werktalent, een verbindende rol aan tussen consulenten en werkgevers. “Ik zorg dat er een match is tussen vraag en aanbod.”

 

Statushouders zijn vluchtelingen die de status hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven. Omdat deze statushouders vaak meer begeleiding nodig hebben om een baan te kunnen vinden op de arbeidsmarkt ondersteunen Deventer Werktalent en de gemeente Deventer zowel de kandidaat als de werkgever.

 

Trajecten
Bob kan de statushouders met diverse trajecten ondersteuning bieden. Hierbij moet gedacht worden aan een taalstage, een werkervaringsplaats, een BBL-traject of een bemiddeling naar een betaalde baan. Onlangs heeft Bob bij verschillende bedrijven in Deventer statushouders geplaatst. “Het ging hier in eerste instantie om taalstages. Een taalstage kan goed ingezet worden in combinatie met de inburgeringscursus. Hierdoor leren de statushouders nog sneller de Nederlandse taal.”

 

Maatwerk
Het vinden van passende taalstages is maatwerk aldus Bob. “Een Syrische tegelzetter heb ik bijvoorbeeld geplaatst op een taalstage bij een bouwbedrijf. Op deze wijze leert hij niet alleen de Nederlandse taal, maar ook de vaktaal. Voordeel hierbij is ook dat de werkgever goed kan beoordelen of deze statushouder binnen zijn bedrijf past en waarin hij zich nog moet scholen. Een voordeel voor de werkgevers is dat een taalstage geen extra kosten met zich mee brengt.”

 

Startbaanvergoeding
Na de drie maanden gaat Bob weer in overleg met de werkgever om te kijken of de taalstage kan worden omgezet naar een contract. Hij ziet dat veel werkgevers blij verrast zijn door de kennis, kunde en drive van de statushouders. “Natuurlijk moet je er als werkgever in investeren, maar je krijgt er heel veel voor terug.” Doordat statushouders extra begeleiding nodig hebben in de praktijk kan Deventer Werktalent en de gemeente Deventer ondersteuning bieden door middel van een startbaanvergoeding.

 

Talent
“Er zit veel talent tussen de stagehouders”, vertelt Bob enthousiast. “Ik heb onlangs iemand begeleidt die in twee jaar tijd de Nederlandse taal helemaal meester was en nu een HBO opleiding Civiele Techniek volgt. Daarnaast heeft hij een betaalde opleidingsplaats gekregen. Een andere statushouder was in Syrië een goudsmid en had zodoende ook verstand van het maken van kronen en bruggen. Deze persoon heb ik geplaatst bij een tandheelkundig laboratorium. Zo’n mooie match zorgt voor heel veel blije gezichten. En daarnaast levert het voor de werkgever een stuk sociaal ondernemerschap op.”

 

Contact
Ook benieuwd wat Deventer Werktalent voor statushouders en voor werkgevers op dit gebied kan betekenen? Neem dan contact op met uw werkmakelaar van Deventer Werktalent. Via mail of telefoonnummer: 0570 – 856 700.