Onderzoek Deventer Werktalent naar arbeidspotentieel kandidaten

Shot of two business colleagues having a discussion about work

Deventer Werktalent voert momenteel een onderzoek uit naar het arbeidspotentieel van kandidaten. Dit doen zij in opdracht van de gemeente Deventer. Het onderzoek is opgezet door Dariuz en is een wegwijzer voor werkmakelaars. Door het onderzoek is Deventer Werktalent nog beter in staat om een plaatsing van een klant bij een werkgever te realiseren.

 

Ook met de huidige situatie in de participatiewet blijft het belangrijk om inzicht te krijgen in het klantenbestand van Deventer Werktalent. Wie behoort er tot de doelgroep banenafspraak? Wie kan er, met gerichte ondersteuning, direct naar werk? Daarvoor is inzicht nodig. Inzicht om potentiële kandidaten met succes voor te sorteren en te (be)geleiden naar de juiste trajecten. Een lastige uitdaging zonder goed meetinstrument.


Slimme beleidskeuzes
De Wegwijzer geeft op een methodische manier inzicht in het arbeidspotentieel van het individu en de totale populatie. De werkmakelaar kan daarmee op basis van inzicht keuzes maken op welke manier energie en middelen zo efficiënt en effectief mogelijk geïnvesteerd kunnen worden.


Efficiënte werkprocessen
De werkmakelaar van Deventer Werktalent is in staat om via doelgericht handelen relevante kenmerken van de klant in kaart te brengen met behulp van de Wegwijzer. In een relatief korte tijd kan een onderbouwd en uniform rapport gegenereerd worden in de applicatie. Met dit inzicht is de klantmanager nog beter in staat een plaatsing van een klant tot stand te brengen.


Over Dariuz

Dariuz ondersteunt gemeenten en SW-organisaties bij het vormgeven en uitvoeren van het sociaal beleid.

 

Meer informatie vindt u hier.