Optimisme overheerst bij slotdebat Samen Scoren

Slotdebat Samen Scoren

De belactie van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe heeft tot 327 afspraken met werkgevers geleid. Het resultaat van de actieweek Samen scoren werd afgelopen week bekendgemaakt tijdens een regionaal slotdebat in het Cleantech Center in Zutphen. In de regio Deventer leidde dat met hulp van de burgemeester, wethouder en directie tot 116 afspraken.

 

Tijdens het slotdebat heerste er voornamelijk optimisme. In vier verschillende gemeenten was de vier voorafgaande dagen hard gewerkt om tot een mooie score te komen. Het leidde in Deventer tot 116 afspraken, in Zutphen tot 101, in Apeldoorn tot 86 en in Harderwijk tot 69 afspraken. Werkgevers, werknemers, politici en andere belangstellenden mengden zich in het debat over de inclusieve arbeidsmarkt.

 

Participatiewet

Centraal stond de nieuwe Participatiewet die per 1 januari van kracht is geworden. Die wet gaat over een groep mensen die vaak moeilijk aan een reguliere baan te helpen zijn. Een wet ook die voor de ruim aanwezige werkgevers soms grote gevolgen heeft, zoals de verplichting om een minimaal percentage aan mensen uit de doelgroep aan het werk te zetten. Daarbij zit een mogelijkheid tot het uitdelen van boetes als gedwongen maatregel.

 

No-riskpolis

„Als we erin slagen om het persoonlijke, het lokale te versterken, hebben we helemaal geen wet of regels nodig om ondernemers te dwingen”, betoogde Gerrie van Sunder van de Felua-groep. Ook bestaan er twijfels over de no-riskpolis, die het financiële risico voor werkgevers bij ziekte van mensen die via de Participatiewet binnenkomen enigszins moet compenseren. „Zonder goede no-riskpolis nemen werkgevers niet het risico om medewerkers met een zekere afstand tot de ar-beidsmarkt in dienst te nemen”, stelde ondernemer Cor Spronk.

drukwerkdeal

Online drukkerij Druk­werkdeal  in Deventer gaat op een bijzondere manier personeel wer­ven.  Dat gebeurt via een Meet&Match op vrijdag 28 februa­ri.  Geïnteresseerden kunnen zich voor 17 februari opgeven: www.pe­opleandprint.com/meet-match   Doel is een kennismaking tus­sen  werkgever en kandidaten met de hoop op een geslaagde match. Het is voor het eerst dat de groeiende online drukkerij van ei­genaar  Marco Aarnink op deze ma­nier  naar werknemers zoekt. Ze krijgen een presentatie van het be­drijf  en een rondleiding door de productieruimtes en de kantoor­panden. Zowel de locatie aan de Solingenstraat als de Maagden­burgstraat  worden bezocht. Zo wordt ook kennis gemaakt met eventuele toekomstige collega’s. Na afloop kunnen deelnemers vra­gen  stellen. Drukwerkdeal hoopt zo op een laagdrempelige manier potentieel talent te ontmoeten. Het bedrijf is vooral op zoek naar kandidaten voor de afdelingen marketing en IT & Development. Bron: De Stentor