Posts Tagged ‘subsidie’

 • Veel jongeren aan werk geholpen door ESF-subsidie

  Het doel om de jeugdwerkloosheid in de regio te bestrijden met subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds is gelukt. In de regio zijn sinds 2014 meer dan 2300 jongeren geholpen. Concreet betekende dit dat 620 jongeren een betaalde baan kregen en 203 een werkervaringsplaats, stage of traineebaan. Waaronder 359 Deventenaren bemiddeld door Deventer Werktalent.   [...]

 • Werkgevers kunnen profiteren van BBL-arrangement

  Werkgevers en werknemers

  Werkgevers kunnen tot eind 2016 nieuwe BBL-leerlingen aanmelden en hiermee gebruikmaken van de subsidieregeling tot 15 april 2017. Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt het arrangement voor nieuwe BBL-plekken opnieuw open.   Werkgevers in de Stedendriehoek en Noord-Veluwe komen in aanmerking voor een aantrekkelijke loonkostenvergoeding van 20% op de loonkosten gebaseerd op het [...]

 • Premiekorting voor jongere werklozen

  Vanaf 1 juli 2014 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een premiekorting toepassen bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Het gaat om een tijdelijke regeling, die gericht is op nieuwe banen in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Een werkgever kan voor [...]

 • Subsidie voor duurzame inzet

  Het ministerie van Sociale Zaken heeft een concept-subsidieregeling duurzame inzetbaarheid gepubliceerd op internet. Grote organisaties en MKB-bedrijven kunnen subsidie krijgen als ze een regeling implementeren waarmee mensen langer, en beter aan het werk kunnen blijven. Wordt de subsidie toegekend, dan kunnen werkgevers de helft van de kosten van zo’n regeling vergoed krijgen. Tot 4 juni [...]