Veel jongeren aan werk geholpen door ESF-subsidie

ESF subsidie

Het doel om de jeugdwerkloosheid in de regio te bestrijden met subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds is gelukt. In de regio zijn sinds 2014 meer dan 2300 jongeren geholpen. Concreet betekende dit dat 620 jongeren een betaalde baan kregen en 203 een werkervaringsplaats, stage of traineebaan. Waaronder 359 Deventenaren bemiddeld door Deventer Werktalent.

 

Wethouder Johan Kruithof van centrumgemeente Apeldoorn en tevens voorzitter van het regionaal werkbedrijf Factor Werk is zeer tevreden: “Door de economische crisis kwamen veel jongeren niet aan de bak. Met deze subsidie konden we in onze arbeidsmarkregio van de Stedendriehoek en de Noord-Veluwe veel doen om jongeren een duwtje in de rug te geven. Dat 2363 jongeren naar werk, stage of opleiding zijn begeleid, vind ik een heel mooi resultaat.”

 

Deelnemers in de regio
Voor deze arbeidsmarktregio is €1,35 miljoen beschikbaar gekomen uit het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van co-financiering van projecten om jongeren te helpen bij het vinden van werk. Deventer Werktalent heeft middels een gezamenlijke subsidieaanvraag deelgenomen aan deze ESF actie samen met het Werkplein Activerium, Sociale dienstverlening Harderwijk (SDV) en het Plein (Zutphen).

 

Resultaten Deventer
Deventer Werktalent heeft voor dit jeugdwerkloosheidproject veel jongeren gesproken en geadviseerd. Daarvan zijn er 270 terug naar school gegaan, 75 jongeren begeleid naar werk en hebben 14 een werkervaringsplaats gekregen. Het overige deel was vanwege zorgtaken nog niet in staat werk te aanvaarden en is gestart met vrijwilligerswerk of dagbesteding.

 

Nicky en Esther weer aan het werk
Dankzij het project is Nicky door extra ondersteuning van een jobhunter van Deventer Werktalent gestart als groenmedewerker en kan hij vanaf september een BBL-opleiding volgen. Esther werkt door bemiddeling van een jobhunter nu zoveel uren dat ze niet meer afhankelijk is van een (aanvullende) uitkering. Ook is het gelukt om haar een BBL-opleiding te laten volgen.