Vragen over de Participatiewet?

banner-participatiewet-DWT

Wat betekent de Participatiewet voor u als werkgever? Wij informeren u hier graag over. U kunt op ondersteuning van Deventer Werktalent rekenen! Voor meer informatie in een persoonlijk gesprek fietsen we graag naar u toe!

Eén regeling

Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar (nog) niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder 1 regeling. Eerder was dat verspreid over 3 regelingen: de Wwb (Wet werk en bijstand) de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong.

Wat wordt er van u als werkgever verwacht?

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een afstand tot werk bij een reguliere werkgever te laten werken. Daarom is in het Sociaal Akkoord afgesproken dat in de komende jaren werkgevers 100.000 garantiebanen beschikbaar gaan stellen.

De mogelijkheden van de Participatiewet

Net als bij de bestaande regelingen, biedt ook de Participatiewet diverse mogelijkheden om meer mensen een werkkans te bieden: werkzoekenden die u als werkgever ook economische en sociale meerwaarde opleveren. U kunt hierbij zelf de vorm kiezen die past bij de specifieke behoefte van uw bedrijf.

Deventer Werktalent uw aanspreekpunt

Deventer Werktalent, de samenwerking tussen gemeente Deventer en Sallcon om meer mensen met een afstand tot werk te koppelen aan werkgevers, ondersteunt u graag om de kansen te benutten die de Participatiewet biedt. Met de samenwerking in Deventer Werktalent blijven wij u graag als klant bedienen en heeft u één aanspreekpunt voor uw personeelsbehoefte en vragen over de arbeidsmarkt. Zo kunnen we voor u voorzieningen en begeleiding van een jobcoach organiseren om u maximaal te ontzorgen. Onze werkmakelaars adviseren u graag over de overige win-win-situaties die te creëren zijn door bijvoorbeeld social return of functiecreatie in te zetten.

Heeft u nog vragen over de Participatiewet?

Onze werkmakelaars vertellen u graag persoonlijk hoe uw bedrijf met de verrassende mogelijkheden van werktalenten het beste kan halen uit de Participatiewet.