Wajongers aan het werk bij SW-bedrijven

uwv

Enkele sociale werkbedrijven starten binnenkort samen met het UWV een aantal pilots om Wajongers (jonggehandicapten) aan het werk helpen. Werkgevers worden daarbij ondersteund bij het invullen van banen voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. UWV intensiveert hiermee de samenwerking tussen publieke partijen op de arbeidsmarkt.

 

Landelijk meldden zich dertig SW-bedrijven aan voor een pilot met UWV. Drie daarvan bevinden zich in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-West Veluwe. Het gaat om de Inclusief Groep in Nunspeet, Deventer Werktalent (Sallcon) in Deventer en Felua Groep in Apeldoorn. In deze arbeidsmarktregio streven de partijen naar dertig plaatsingen voor 2015.

 

Aan het werk
UWV wil voor iedereen de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk maken en zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Dit geldt uiteraard ook voor de doelgroep Wajongers. Hiervoor heeft UWV vijf miljoen euro uitgetrokken.