Van uitkering tot vinden van werk

Wilt u hulp bij het vinden van werk, of een uitkering aanvragen? Dan bent u welkom bij Deventer Werktalent. Als u al een uitkering heeft dan kunt u terecht bij de gemeente Deventer (Smedenstraat 280 Deventer).

 

U wilt hulp bij het vinden van werk of een uitkering aanvragen

Daarvoor bent uw welkom bij Deventer Werktalent

  • bezoekadres: Kamperstraat 40
  • telefoonnummer: 0570-856 700
  • openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

 

U ontvangt al een uitkering en heeft daarover een vraag

Dan kunt u terecht bij de gemeente Deventer

  • bezoekadres: Smedenstraat 280 Deventer
  • telefoonnummer: 14 0570 (geen netnummer nodig)
  • openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

 

Wie kan Bijstandsuitkering aanvragen?

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. Tevens wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.

 

Bijstand aanvragen

U kunt op de volgende wijze bijstand aanvragen:

Beschut werken

Beschut werk is er voor mensen die wel kunnen werken, maar die extra begeleiding of een aangepaste omgeving nodig hebben. Meer informatie over beschut werk vindt u op de pagina van de Rijksoverheid. Hier kunt u ook een vragenlijst invullen, om te zien of u mogelijk in aanmerking komt voor beschut werk.

 

Sollicitatieverplichtingen

Nadat u bijstand aangevraagd heeft bent u verplicht te solliciteren. Hiervoor maakt u gebruik van de Werkmap op werk.nl. U logt hier in met uw DigiD.

Bent u niet in staat om te werken? Dan heeft u een verklaring van arts, psycholoog, psychiater nodig, of een medisch onderzoek. Als dat nodig is dan de gemeente Deventer een arts vragen om u te onderzoeken, om te bekijken wat voor werk u kunt verrichten.

 

Bekijk ook Werkbladmagazine.nl: dé digitale hulp voor werk zoeken en vinden